Matt Relaxing ASMR是什么?

Matt Relaxing ASMR是一种放松视频,旨在利用轻声语音来放松收看者的身心,以及让他们更容易放松完全沉浸于视频里。

Matt Relaxing ASMR是什么?